Baza wiedzy

 

STRONY INTERNETOWE DOT. ZESPOŁU ASPEGERA 

 • organizacje zajmujące się ZA
 • portale dot. ZA
 • fora związane z ZA
 • blogi osób z ZA
 • zagraniczne fora dot. ZA
 • zagraniczne blogi osób z ZA

 liczba pozycji: 26

 

 

MATERIAŁY DOT. ZESPOŁU ASPERGERA 

 • opracowania, materiały dla nauczycieli, pedagogów, lekarzy
 • opracowania, materiały dla rodziców
 • materiały zagraniczne

 liczba pozycji: X

 

 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 • materiały dot. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • dokumenty, ustawy, rozporządzenia dot. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • instytucje, urzędy

 liczba pozycji: X

 

 

MATERIAŁY DOT. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 • opracowania dot. niepełnosprawności
 • przepisy, wzory dokumentów dot. niepełnosprawności
 • strony internetowe dot. niepełnosprawności

 liczba pozycji: X

 

 

KSIĄŻKI DOT. ZESPOŁU ASPERGERA 

 • książki o zespole Aspergera
 • książki z wątkami dot. zespołu Aspergera

 liczba pozycji: 15