O fundacji
PTZA


Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera jest fundacją, której celem jest wszechstronne wspieranie dzieci dotkniętych Zespołem Aspergera, pomoc ich rodzinom, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności rodziców, wolontariuszy, nauczycieli i specjalistów, dotyczących Zespołu Aspergera.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera:

Grzegorz Całek – prezes PTZA
Jacek Gałkiewicz – wiceprezes PTZA

ZOBACZ TAKŻE:

Medal AD VITAM PARAMUS
Statut PTZA
Raport z badań 2014
Badanie rodziców 2022